Русский язык    English language   
 
Схема проведення оцінювання та підтвердження відповідності № 3 (продукціїя, яка виготовляється серійно, сертифікат надається за результатами випробувань без обстеження виробництва на термін до 1 року) в Системі сертифікації “Банківський Регістр” з терміном дії сертифікатів до 1 року.


1. підприємство.

2. Разом з документами, що підтверджують походження продукції (ТУ,експлуатаційно-супровідна документація, накладна і т.і.)

3. Орган з сертифікації

4. Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки; перевірка наявності та повноти документів, що додаються до заявки, складання протоколу аналізу вхідної документації

5. оформлення рішення за заявкою, підготовка та оформлення договірної документації

9.У разі наявності невідповідності за результатами сертифікаційних випробувань

15. У разі наявності невідповідності за результатами технічного нагляду.